Archive by Author

Multikulturalizam i (dez)integracija : Osvrt na evropske rasprave o dometima multikulturalnog građanstva

Share

Uvodna skica problema Multikulturalizam se danas, barem prema mišljenju sve brojnijih kritičara, nalazi na samrtnoj postelji, bez mnogo prijatelja koji će ga oplakivati. Premda se, na prvi pogled, može učiniti da se raspoloženje javnosti „preko noći” okrenulo protiv nekadašnjeg miljenika savremene političke teorije i evropskih javnih politika, važno je naglasiti da kritika multikulturnih ideja i […]

Read More 2 Comments