Latest Posts

Top Authors

 • Sloboda i redistribucija bogatstva u savremenim društvima0

  Robin Hud je bio heroj engleskog naroda. Legenda kaže da je živeo kao odmetnik koji je „pljačkao bogate i svoj plen davao siromašnima.“ Pitanje redistribucije bogatstva je na određen način pitanje da li je Robin Hud bio heroj čije se ime mora izgovarati sa određenim poštovanjem ili odmetnik koji zbog svojih nezakonitih dela u tadašnjoj

  READ MORE
 • Multikulturalizam i (dez)integracija : Osvrt na evropske rasprave o dometima multikulturalnog građanstva2

  Uvodna skica problema Multikulturalizam se danas, barem prema mišljenju sve brojnijih kritičara, nalazi na samrtnoj postelji, bez mnogo prijatelja koji će ga oplakivati. Premda se, na prvi pogled, može učiniti da se raspoloženje javnosti „preko noći” okrenulo protiv nekadašnjeg miljenika savremene političke teorije i evropskih javnih politika, važno je naglasiti da kritika multikulturnih ideja i

  READ MORE
 • Budućnost načela supsidijarnosti u socijalnoj politici Evropske unije0

  Promišljajući vršenje socijalne politike, kako na lokalnom, regionalnom, nacionalnom, tako i na nadnacionalnom nivou, nesumljivo se postavlja pitanje razgraničenja nadležnosti i odgovornosti svih aktera pri kreiranju socijalpolitičkih odluka. Evropska unija, jedina supranacionalna ogranizacija takve vrste na svetu, prepoznala je potrebu za razgraničenjem postupanja koja su u njenoj nadležnosti, podeljenoj nadležnosti sa državama-članicama i nadležnosti država-članica.

  READ MORE
 • EU’s grinding of Balkan claws: Pejorative linguistic connotations at EU enlargement to Western Balkans0

  INTRODUCTION Three years ago I took part in a youth exchange in Subotica, Vojvodina, Serbia where future challenges and opportunities of Western Balkans’s EU membership were the main issue. Slovenia was already the EU member and I pointed out some critical approaches to the topic. When naming EU as a kind of mythological community, my

  READ MORE
 • Kriza evra – Još jedan pogled0

  Šta se dešava u evrozoni? Jedna grupa autora smatra da sve počiva na neodgovornosti država članica evrozone i politici kao neadektvanom pokretaču ekonomskih integracija. Odgovornost država je dvostruka. Prvi aspekt obuhvata kreiranje kriterijuma za ulazak u evrozonu, pogotovo dijelova koji se tiču odnosa deficita i bruto domaćeg proizvoda i odnosa javnog duga i bruto domaćeg

  READ MORE
 • Budućnost Evrope i slobodno tržište0

  Uvodna razmatranja Prognoziranje budućnosti društva na evropskom kontinentu, čak i pri korišćenju najsavremenijih metoda predikcije, često je neprecizno. Razlog tome je turbulentnost društvenih sistema uspostavljenih na tlu Evrope koja se, pre svega, ogleda u dinamičnim promenama koje pogađaju ekonomske sisteme i u visokom stepenu varijabiliteta faktora koji deluju na ekonomiju Evrope. Jednostavno ekstrapoliranje pokazatelja stanja

  READ MORE